Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend gesprek tussen architect en opdrachtgever, worden de wensen, eisen en het budget kenbaar gemaakt. Op korte termijn weet de architect dit om te zetten in één of meerdere schetsontwerpen. In een persoonlijk gesprek wordt het schetsontwerp toegelicht. Is dit niet het unieke ontwerp, die de opdrachtgever in gedachten had? Dan wordt er teruggegaan naar de tekentafel net zolang tot er een ontwerp is, die de opdrachtgever in zijn stoutste dromen niet had durven hopen.

In een volgende stap wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Er worden bijvoorbeeld materiaalkeuzes gemaakt, dit alles in overleg met de opdrachtgever. Gedurende het ontwerp- en bouwproces vindt er geregeld overleg plaats tussen architect en opdrachtgever. Deze flexibele werkwijze levert niet alleen een mooi maar ook een functioneel ontwerp op.

Nadat de constructeur de berekeningen heeft gemaakt, wordt het definitieve ontwerp getoetst aan welstand en bij de gemeente ingediend. Bij goedkeuring worden de tekeningen verder uitgewerkt tot detailniveau en kan K23 Architecten het bouwproces voor u begeleiden.